Các hình thức học bổng

Các hình thức học bổng

Học bổng du học Đài Loan

Bắt đầu từ năm 2004, chương trình học bổng Đài Loan được lập ra bởi bốn cơ quan của chính phủ Đài Loan gồm: Bộ giáo dục (MOE), Bộ Ngoại Giao (MOFA), Bộ các vấn đề Kinh tế (MOEA), và Ủy ban Khoa học của Viện Hành pháp (NSC), và một số các học bổng khác nhằm khuyến kích sinh viên giỏi của quốc tế theo học các chương trình cấp bằng tại Đài Loan.

1. Học bổng của Bộ Giáo dục (MOE)

- Học bổng dành cho tất cả các ứng viên từ các nước trừ ứng viên trong chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao (MOEA)

- Học bổng Đại học và Sau Đại học. Các văn phòng nước ngoài của Đài Loan có thể chỉ định việc học dự bị Chương trình trao đổi ngôn ngữ tiếng Trung (LEP) để nâng cao khả năng ngôn ngữ của ứng viên

- Số tiền học bổng: Tài trợ hàng thành NT$25.000/tháng (tương đương 860 USD) cho ứng viên học đại học hoặc học tiếng Trung (LEP), và NT$30.000/tháng (1032 USD)

2. Học bổng của Bộ Ngoại giao (MOFA)

- Học bổng dành cho tất cả các ứng viên các nước có mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan, hoặc ứng viên được Bộ Ngoại giao giới thiệu.

- Học bổng đại học hoặc sau đại học. Đại Sứ Quán Đài Loan có thể cấp học bổng học dự bị Chương trình trao đổi ngôn ngữ tiếng Trung để nâng cao khả năng ngôn ngữ của ứng viên

- Học bổng bao gồm tiến vé máy bay quốc tế hạng phổ thông, vé khứ hồi, cộng thêm tiền hỗ trợ NT$30.000/tháng (1032 USD)

3. Học bổng của Bộ các vấn đề Kinh tế (MOEA)

- Học bổng dành cho tất cả ứng viên các nước trừ các ứng viên nằm trong diện học bổng của Bộ Ngoại giao MOFA

- Học bổng Sau Đại học

- Số tiền học bổng: NT$30.000/tháng (1032 USD)

4. Học bổng Hội đồng Khoa học Quốc gia (NSC)

- Học bổng dành cho tất cả ứng viên các nước trừ các ứng viên nằm trong diện học bổng của Bộ Ngoại giao (MOFA)

- Học bổng sau đại học chỉ dành cho những lĩnh vực khoa học và công nghệ (như vật lý, hóa học, toán học, kỹ thuật, y tế và nông nghiệp)

- Số tiền học bổng: NT$30.000/tháng (1032 USD)

5. Học bổng ESIT (Elite study in Taiwan Program) Ánh Dương Phương Nam (SSS):

Học bổng “The Southern Sunshine Soholarship – SSS” là sự liên kết đầu tiên của Hiệp hội các trường đại học ESIT với Văn phòng chương trình ESIT. Học bổng (SSS) đặc biệt dành cho các ứng viên thuộc vùng Đông Nam Á và Nam Á quan tâm đến Đài Loan học tập và nâng cao trình độ. Các trường trong Hiệp hội cung cấp các chương trình đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực khác nhau và miễn học phí hoặc là cấp học bổng cho các ứng viên thỏa mãn điều kiện.

6. Cơ hội học bổng từ Hiệp hội các trường Đại học ESIT:

Hiệp hội các trường đại học ESIT cung cấp nhiều cơ hội học bổng và các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh chất lượng cao cho sinh viên quốc tế.

7. Học bổng TIGP

Chương trình học bổng Taiwan International Graduate Program (TIGP) của Viện Khoa học Taiwan (Academia Sinica) cung cấp học bổng toàn phần cho sinh viên sau đại học trong 3 năm. Với mức trợ cấp hàng tháng là NT$ 32.000/tháng (1.100 USD).

Điều kiện xin học bổng

- Đủ 18 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, thành tích học tập khá, phẩm chất đạo đức tốt

- Chưa mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, và không phải là kiều bào của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài

- Chưa từng ở Đài Loan theo học học vị cùng cấp đang xin

- Chưa từng bị hủy tư cách nhận học bổng Đài Loan hoặc học bổng tiếng Hoa Bộ giáo dục

- Chưa từng nhận học bổng này với tổng thời gian 5 năm

- Trong thời gian nhận học bổng này không được đồng thời nhận học bổng khác của Chính phủ hoặc của các trường Đại học Đài Loan

- Trong thời gian nhận học bổng không được nằm trong diện trao đổi sinh viên giữa các trường Đại học Đài Loan và các trường nước ngoài.

 

Học bổng của Bộ giáo dục

Học bổng của Bộ giáo dục

1. Học bổng chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Nhằm khuyến khích sinh viên ưu tú Việt Nam sang Đài Loan học chương trình học vị để gặt hái những kiến thức ở nhiều chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau, đóng góp cho sự giao lưu văn hóa và sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Đài Loan. Chính phủ Đài Loan đặc biệt lập ra“Học bổng Đài Loan”, hoan nghênh các sinh viên ưu tú của Việt Nam đến nộp hồ sơ xin học bổng.

Số học bổng: 20 suất

Thời gian nhận học bổng

Học các chương trình học vị, thời gian nhận học bổng như sau: Đại học: 4 năm, Thạc sĩ: 2 năm, Tiến sĩ: 4 năm

Tổng thời gian nhận học bổng: Tổng số năm được nhận học bổng Đài Loan là 5 năm. Lần đầu tiên sinh viên nhận học bổng phải hoàn thành chương trình học vị đầu tiên, sau đó có thể xin tiếp học bổng cho chương trình học cao hơn.

Chế độ học bổng

Học phí và một phần học phí: Bộ giáo dục sẽ hỗ trợ tiền học phí và một phần chi phí khác cho sinh viên nhận học bổng trong khoảng 40.000 Đài tệ, vượt quá 40.000 Đài tê, phần thiếu sẽ do trường sinh viên nhận học bổng đang theo học phối hợp chi trả. Chi phí khác không bao gồm: phí do nhà trường ứng trước tổ chức những hoạt động cho sinh viên, phí hướng dẫn làm luận văn, phí mua bảo hiểm, phí ở và phí sử đụng internet, những chi phí này do sinh viên nhận học bổng tự chi trả.

Hỗ trợ sinh hoạt phí: Bộ giáo dục hỗ trợ cho sinh viên đại học mỗi tháng 15.000 Đài tệ, nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ mỗi tháng 20.000 Đài tệ.

2. Chương trình học bổng tiếng Hoa Bộ giáo dục

Nhằm khuyến khích sinh viên ưu tú Việt Nam sang học tiếng Hoa, nghiên cứu và làm quen với nền Văn hóa của Đài Loan, tiến hành giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên, Bộ Giáo dục Đài Loan đặc biệt lập ra Học bổng tiếng Hoa dành cho các sinh viên Việt Nam.

Số học bổng: 15 suất

Thời gian nhận học bổng

Mỗi ứng viên có thể xin học tiếng Hoa tại Đài Loan tối đa 12 tháng, tuy nhiên dựa theo nhu cầu của từng người có thể xin học 9 tháng, 6 tháng, 3 tháng, 2 tháng lớp hè (bắt đầu học từ tháng 6 đến tháng 7, hoặc từ tháng 7 đến tháng 8)

Chế độ học bổng

Ứng viên sẽ được tài trợ mỗi tháng 25.000 Đài tệ, ứng viên nhận học bổng phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các trường Đại học theo quy định của Bộ giáo dục. Trước ngày 10 hàng tháng, các Trung tâm tiếng Hoa sẽ dựa thời gian lên lớp cũng như thành tích học tập của sinh viên để phát tiền học bổng.

3. Những điều người nhận học bổng phải tuân thủ

- Ngoài những phí mà Bộ giáo dục và các trường hỗ trợ ra, sinh viên nhận học bổng phải tự đóng những chi phí cần đóng khác, nếu người có kinh tế khó khăn, có thể xin với trường đang theo học trừ những chi phí đó vào tiền hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng.

- Sinh viên nhận học bổng khi học tập tại trường, thành tích học tập và thời gian vắng học nếu không phù hợp với tiêu chuẩn của nhà trường, dựa vào quy định của các trường có thể ngừng phát hoặc hủy bỏ tư cách nhận học bổng này.

- Sinh viên nhận học bổng này khi thông qua xác minh nếu phát hiện đồng thời nhận học bổng khác của Chính phủ hoặc của các trường đại học Đài Loan, ngoài việc bị hủy tư cách nhận học bổng này ra, còn truy thu tiền học phí và những phí khác trong những tháng đã nhận.

- Theo quy định sinh viên nhận học bổng phải tham gia bảo hiểm y tế quốc gia, trước khi tham gia loại bảo hiểm này, nên mua các loại bảo hiểm khác.

- Sinh viên nhận học bổng sau khi đến Đài Loan du học, không được dùng thân phận trao đổi sinh viên hoặc tham gia chương trình liên kết để sang nước khác học.

- Sinh viên nhận học bổng không được đi làm bất hợp pháp (bao gồm làm thêm), nếu chưa xin phép và có sự chấp thuận, qua điều tra nếu phát hiện, lập tức hủy tư cách nhận học bổng, đồng thời truy thu tiền hỗ trợ sinh hoạt phí từ tháng đi làm.

- Người nhận học bổng phải ký vào “Giấy cam kết học bổng Đài Loan”, tuân thủ pháp luật Đài Loan và những quy định liên quan của học bổng này.

 

Developed in conjunction with Joomla extensions.