Tổng quan

NCEA: (National Certificates of Educational Achievement) – Chứng chỉ giáo dục quốc gia New Zealand, là chứng chỉ chính thức cho THPT ở New Zealand, tương tự như bằng tốt nghiệp cấp 3 ở Việt Nam. NCEA được đánh giá theo ba cấp độ 1, 2 và 3 tương ứng với các lớp 11, 12 và 13

- Hoàn thành lớp 11: Sinh viên tham gia thi và đạt chứng chỉ NCEA Level 1 (Trong lớp 11 sinh viên bắt đầu học chuyên ngành, trong đó có môn Toán, Tiếng Anh và Khoa học là bắt buộc).

- Hoàn thành lớp 12: Sinh viên tham gia thi và đạt chứng chỉ NCEA Level 2 (Trong lớp 12, sinh viên phải học 6 môn, tiếng Anh là bắt buộc.

- Hoàn thành lớp 13: Sinh viên tham gia thi và đạt chứng chỉ NCEA Level 3 (Trong lớp 13 sinh viên phải học 4-6 môn liên quan đến chuyên ngành dự kiến học tại Đại học).

Các môn chuyên ngành bao gồm: Kế toán, Sinh học, Hóa học, Kinh tế học, Vật lý, Khoa học, Kịch nghệ….

NCEA level 1: 80 tín chỉ tối thiểu đạt level 1 trong đó đạt 10 tín chỉ Tiếng Anh và 10 tín chỉ Toán. Các trường sẽ giải thích cách tính toán chuẩn mực của họ.

NCEA level 2: 80 tín chỉ đạt level 2 hoặc 60 tín chỉ đạt được level 2 trở lên, 20 tín chỉ còn lại ở bất cứ level nào

NCEA level 3: 80 tín chỉ đạt level 3 hoặc 60 tín chỉ đạt được level 3 trở lên và 20 tín chỉ còn lại từ level 2 trở lên

 

Developed in conjunction with Joomla extensions.