Tổng quan

Shorelight là tổ chức giáo dục Hoa Kỳ có liên kết với các trường đại học để xây dựng các chương trình đào tạo cho sinh viên quốc tế với mong muốn mang lại cơ hội học tập tại các trường đại học danh tiếng cũng như tạo ra một môi trường thân thiện và dễ thích nghi nhất cho các bạn sinh viên quốc tế.

Shorelight là hệ thống bao gồm 6 trường đại học: University of Kansas (KU), Florida International University (FIU), University of Central Florida (UCF), Auburn University (AU), University of South Carolina (USC), Louisiana State University - LSU. Tất cả các trường là Công lập, nằm trong TOP 200 tại Mỹ. Các trường trong hệ thống Shorelight có thế mạnh nổi bật về các ngành phổ biến như Kinh doanh, các ngành Kỹ thuật (đặc biệt kỹ sư Hóa, dầu) , Kiến trúc, Quản lý khách sạn. Học sinh có thể đăng ký khóa học tiếng Anh nếu cảm thấy trình độ tiếng Anh còn chưa đủ, hoặc đăng ký học các chương trình Năm nhất nếu trình độ tiếng Anh đáp ứng đầu vào của trường. Học sinh có thể làm bài Password test để thay thế cho IELTS hoặc TOEFL và không cần SAT, GMAT hay GRE.
Các trường của Shorelight chấp nhận và cấp I-20 cho những học sinh chưa có bằng Tốt nghiệp Trung học, tuy nhiên các em cần phải có “giấy xác nhận tốt nghiệp Trung học tạm thời” khi đến trường và bằng Tốt nghiệp Trung học chính thức cần phải nộp trước khi học sinh chuyển vào học kỳ 2.