Tổng quan

Các trường trung học New Zealand thông thường có khoảng từ 500-1500 học sinh. Tất cả các điều kiện nhập học, môn học và tiêu chuẩn giảng dạy đều tương tự nhau dựa trên chương trình giảng dạy quốc gia. Tất cả các trường dù công lập hay tư thục đều đào tạo theo tiêu chuẩn hệ thống giáo dục chung của New Zealand

Học sinh New Zealand bắt đầu đi học lớp 1 từ năm 5 tuổi và hoàn thành trung học phổ thông năm 18 tuổi, do đó hệ thống giáo dục tiểu học và trung học tại New Zealand có 13 lớp – mỗi lớp học 1 năm. Lớp 13 được xem như là tương đương với lớp dự bị đại học. Các học viên không muốn theo học lớp 13 có thể xin học 1 năm dự bị đại học tại các trường đại học. Học sinh học từ 5-6 môn học/năm, ngoài ra học sinh có thể đăng ký học nhiều hơn 6 môn nếu muốn mà không tốn thêm chi phí.

Các kỳ nhập học:

  • Kỳ 1: cuối tháng 1 – tháng 4 – nghỉ giữa kỳ 2 tuần
  • Kỳ 2: giữa tháng 4 – đầu tháng 7 – nghỉ giữa kỳ 2 tuần
  • Kỳ 3: giữa tháng 7 – cuối tháng 9 – nghỉ 2 tuần
  • Kỳ 4: giữa tháng 10 – giữa tháng 12 – nghỉ hè 6 tuần (không khuyến khích nhập học vào kỳ này bởi kỳ học ngắn hơn các kỳ khác)

Thông thường học sinh bắt đầu vào học vào 9am đến 3pm hoặc 3:30pm.

Developed in conjunction with Joomla extensions.