Tổng quan

Giáo dục bậc cao học gắn liền với khung bằng cấp New Zealand (NZQF), một khung bằng cấp quốc gia ở bậc phổ thông, đào tạo nghề, cao đẳng, đại học, và cấp các loại bằng: chứng chỉ nghề, cao đẳng, cao đẳng nâng cao, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Ở bậc cao học, sinh viên được chấm điểm qua các kì thi và qua việc học và làm bài trên lớp. Đào tạo tại các trường đại học là dựa trên nền tảng học thuật và nghiên cứu.

New Zealand từ lâu đã nổi tiếng thế giới là một nơi cung cấp giáo dục chất lượng với hệ thống giáo dục tiên tiến, nhiều nơi có các cơ sở đào tạo khoa học, xã hội và nghệ thuật. New Zealand cung cấp một môi trường học tập an toàn với cơ hội học tập tuyệt vời và dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế chuyên nghiệp. Mặc dù chỉ có 8 trường Đại học và tất cả đều là các trường Công lập nhưng ngân sách dành cho nghiên cứu và sáng tạo cho hệ thống đại học chiếm hơn 1/3 ngân sách dành cho nghiên cứu và sáng tạo của cả nước.

Các trường Đại học sẽ dạy kiến thức hàn lâm trong khi đó Viện công nghệ, Cơ sở đào tạo tư nhân đa phần dạy nghề hoặc các khóa thiên về tính ứng dụng, thực hành.

  • New Zealand có tất cả 8 trường Đại học và tất cả đều là trường công lập với chất lượng giáo dục cao, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới đào tạo chương trình Cử nhân và Cao học.
  • New Zealand có 16 Học viện Kỹ thuật và Bách khoa (ITPs) hướng tới các chương trình hướng nghiệp và kỹ năng, đào tạo nghề và cấp chứng chỉ đại học và cao học. Bằng cấp của ITPs có giá trị tương đương bằng cấp của các trường ĐH.
  • Bên cạnh đó, New Zealand có rất nhiều các cơ sở đào tạo tư nhân và chỉ tối đa đào tạo đến bậc cao đẳng. Một cơ sở đào tạo tư nhân (PTEs) thường chỉ đào tạo ngành nghê riêng biệt như Phi công, Kinh doanh, Du lịch, Xây dựng…

Hệ thống giáo dục sau THPT

Bậc học Thời gian học
Các khóa ngắn hạn 1 năm
Dự bị Đại học
Cấp tốc 6 tháng
Standard 8 - 9 tháng
Standard  Plus 1 năm
Cao đẳng (Diploma) 2 – 3 năm
Cử nhân (Bachelor) 3 – 4 năm
Chứng chỉ sau Đai học (Graduate Certificate) 12 tháng
Thạc sĩ giảng dạy ( Master Course Work/ Master Taught-Course) 2 – 3 năm
Thạc sĩ nghiên cứu (Master Research) 2 – 3 năm
Tiến sĩ (PhD) 4 năm

Developed in conjunction with Joomla extensions.