Khi nộp đơn xin thị thực Mỹ, đương đơn phải nộp một tấm hình mới được chụp không quá 6 tháng. Hình không đạt yêu cầu nói trên có thể khiến hồ sơ xin thị thực bị trì hoãn. Vậy, làm thế nào để có một tấm hình đạt tiêu chuẩn?