Mỹ là một xã hội cởi mở. Không giống như nhiều quốc gia khác, Mỹ không áp đặt kiểm soát nội bộ đối với hầu hết khách thăm, chẳng hạn như việc đăng ký với chính quyền địa phương. Luật di trú Mỹ yêu cầu viên chức lãnh sự xem mọi đương đơn xin thị thực như một người có ý định nhập cư cho đến khi đương đơn chứng minh ngược lại. Để tận hưởng đặc quyền của chuyến đi không bị cản trở tại Mỹ, đương đơn có trách nhiệm chứng minh mình sẽ rời khỏi Mỹ trước khi visa du lịch hoặc du học được cấp.

Sự ràng buộc là những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống ràng buộc đương đơn với đất nước của mình. Sự ràng buộc chặt chẽ khác nhau theo từng quốc gia, thành phố và giữa người này với người khác, nhưng có thể đưa ra một số ví dụ như:

  • Công việc;
  • Gia đình; và/hoặc
  • Mối quan hệ với gia đình và bạn bè.

Trong khi tiến hành phỏng vấn, viên chức lãnh sự sẽ xem xét từng đơn xin thị thực và cân nhắc trường hợp, kế hoạch chuyến đi và nguồn tài chính của đương đơn cũng như các mối ràng buộc bên ngoài Mỹ đảm bảo việc đơn đương sẽ rời khỏi Mỹ sau chuyến đi tạm thời.