Để nộp đơn xin thị thực, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Xác định loại thị thực của bạn

Bước 2:

Hoàn thành mẫu đơn DS-160

Tất cả thông tin điền vào DS-160 phải đúng và chính xác. Bạn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên mẫu đơn khi đã nộp. Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng tham vấn biên dịch viên hoặc luật sư về nhập cư. Tổng đài không thể giúp bạn hoàn thành DS-160. Bạn sẽ cần số DS-160 để đặt lịch hẹn.

Bước 3:

Sau khi hoàn thành mẫu đơn DS-160, bạn phải trả phí xin thị thực.

Phí thị thực: $160

Địa điểm tranh toán Phí: Các chi nhánh của Bưu điện Việt Nam.

Bước 4:

Bây giờ, bạn sẽ cần đăng nhập vào hồ sơ với giấy tờ thông tin tương tự mà bạn sử dụng để thanh toán phí xin thị thực. Khi bạn đã vào hệ thống, bạn sẽ thấy bảng điều khiển.

Nhấp vào Lên lịch Hẹn ở menu bên trái.

Thao tác này sẽ bắt đầu quá trình lên lịch hẹn của bạn. Bạn sẽ cần:

  • Số hộ chiếu.
  • Số biên nhận từ giấy biên nhận Phí xin Thị Thực.
  • Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp tìm số này.
  • Số mã vạch gồm mười (10) ký tự từ trang xác nhận của DS-160.

Khi bạn trải qua quy trình này, bạn sẽ có thể chọn loại thị thực, nhập dữ liệu cá nhân, thêm người phụ thuộc, chọn địa điểm giao nhận giấy tờ, xác nhận thanh toán thị thực và lên lịch hẹn.

Bước 5:

Đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào ngày và thời gian bạn phỏng vấn xin thị thực. Đảm bảo kiểm tra trang Lên lịch Cuộc hẹn của Tôi để biết các giấy tờ cần thiết cho cuộc hẹn của bạn.

Bước 6:

Nếu thị thực của bạn được chấp thuận, thị thực sẽ được gửi đến địa chỉ bạn chọn khi lên lịch cuộc hẹn.